Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Door het bezoeken van de website van Medical Essentials bvba, verder “de website” genoemd, aanvaardt u de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. Indien u een van onderstaande gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt het u automatisch verboden om de website nog te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden.

2. Auteursrechten/ Intellectuele eigendom

Op de structuur en de inhoud van de website rust copyright. Tekst en afbeeldingen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, mits behoud van de opgave van copyright. Elk gebruik voor commerciële of openbare doeleinden is verboden, tenzij u vooraf een schriftelijke toestemming van Medical Essentials bvba heeft bekomen. Het Medical Essentials bvba logo is een geregistreerd handelsmerk van Medical Essentials bvba.

3. Disclaimer

  • Medical Essentials bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden op de website. Medical Essentials bvba behoudt zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen. De website wordt u “als beschikbaar” en “als zodanig” aangeboden zonder enige vorm van garantie.
  • Medical Essentials bvba geeft geen garanties voor een goede werking van de site en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of een tijdelijke onbeschikbaarheid van de site.
  • Medical Essentials bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een onjuist gebruik van (een toepassing op) de website. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de informatie die te vinden is op de website.
  • Medical Essentials bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
  • De foto's en de beschrijvingen op deze website zijn niet bindend, niet contractueel.


4. Het gebruik van links

Medical Essentials bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud en betrouwbaarheid van andere websites waarnaar op de website door middel van links verwezen wordt. Deze verwijzing is puur informatief en op eigen risico. Het is aan u om te oordelen over uw gebruik van deze gelinkte websites. Deze verwijzing is op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze gelinkte websites.

5. Productinformatie

Medical Essentials bvba vestigt uw aandacht op het feit dat de medische informatie die op de website wordt weergegeven niet volledig is. Deze informatie is geenszins een vervanging voor het zorgvuldig lezen van bijsluiters en gebruiksaanwijzingen en, indien nodig, het consulteren van medische deskundigen.

6. Gegevensbescherming

Medical Essentials bvba verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Deze informatie wordt gebruikt om u op de meest efficiënte manier verder te helpen. Deze informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn perssonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Medical Essentials bvba gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker vervolgens ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zijn.

7. Het doorsturen van elektronisch materiaal

Indien u elektronisch materiaal naar ons doorstuurt via e-mail of een webformulier gaat u akkoord met het feit dat dit materiaal geen onwettelijke elementen zal bevatten en dat u er alles aan zal doen om dit materiaal te checken op virussen en andere schadelijke elementen, en indien nodig zal u die virussen en schadelijke elementen verwijderen.

8. Rechtstoepassing

De website van Medical Essentials bvba wordt door ons beheerd vanuit België. Indien het gebruik van deze website leidt tot een geschil of rechtszaak, zijn deze onderhevig aan het Belgisch recht. De enige bevoegde rechtbanken voor conflicten zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Laatst herzien in april 2011. © 2011 Medical Essentials bvba, Alle rechten voorbehouden